МЪЖКИ ЖЕНСКИ МАЛКИ МЛАДИ ИСТОРИЯ ГАЛЕРИЯ ВИДЕО ВРЪЗКИ КОНТАКТИ
Мъжки, Женски, Очаквани поколения, Малки, Млади, История
    Име: Bixi von Evksinograd
Дата на раждане: 19.01.2013
Родословие: свали


 
      МАЙКА

  V Via v. Wilde Nachwuchs
 
      БАЩА

  VA (BSZS 2014) Chacco von der Freiheit Westerholt