МЪЖКИ ЖЕНСКИ МАЛКИ МЛАДИ ИСТОРИЯ ГАЛЕРИЯ ВИДЕО ВРЪЗКИ КОНТАКТИ
Мъжки, Женски, Очаквани поколения, Малки, Млади, История
    Име: Generation A
Дата на раждане: 26.12.2011
Родословие: свали

Linebreeding - 5 generations Inbreeding coefficient 4 - 5,5 VA1 Ursus von Batu 00.40% 03.91% 5 - 5 VA8 Max della Loggia dei Mercanti 00.20% 02.15%
 
      МАЙКА

  V Via v. Wilde Nachwuchs
 
      БАЩА

  VA1 (BSZS 2010) Ober von Bad-Boll