МЪЖКИ ЖЕНСКИ МАЛКИ МЛАДИ ИСТОРИЯ ГАЛЕРИЯ ВИДЕО ВРЪЗКИ КОНТАКТИ
Мъжки, Женски, Очаквани поколения, Малки, Млади, История
    Име: Generation A
Дата на раждане: 01.06.2020
Родословие: свали

2 мъжи и 2 женски
 
      МАЙКА

  V, SG2 (TR 2014) Olena vom Frankengold
 
      БАЩА

  SG1 Bars von Evksinograd